> Header Capitalization is very good method to improve readability 
> of one-liners, why not to use it?

Estou dacordo. 

Estiven revisando os meus apuntes de Neurobioloxía e ampliando información 
sobre do que dixen anteroriormente e encontrei argumentacións máis especí
ficas en favor da aplicación da 'capitalización'   a nivel de frase como 
método para facilitar o recoñecemento da estrutura dunha frase, o cal leva a 
que se comprenda con máis facilidade. 

Esta argumentación básase no efecto la 'letra perdida' (missing-letter 
effect). Lendo este texto queda claro a que se refire: 

> How the brain reads words...
> “Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in
> waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the
> frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses
> and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid
> deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.”


No seguinte artigo poñen de manifesto que o efecto da 'letra perdida' é 
válido para o alemán e que a o feito de que na gramátiva xermana sexa 
imperativo capitalizar tódolos nomes en tódalas frases responde a que isto 
facilita a comprensión da estrutura dunha frase e facilite, consecuentemente 
a lectura.: 
 
 German capitalization of nouns and the detection of letters in continuous 
text. Can J Exp Psychol. 2005 Sep;59(3):143-58.
PMID: 16248494 [PubMed - indexed for MEDLINE]

(online) 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3690/is_200509/ai_n15868841/pg_1?tag=artBody;col1

cito deste artículo  o primeiro, e máis explicativo, párrafo: 

> The missing-letter effect refers to the phenomenon that letters are more
> difficult to detect in common function words (such as the) than in content
> words. Assuming that the missing-letter effect is diagnostic of the
> extraction of text structure, we exploited a special feature of German -
> the convention to capitalize the initial letter of nouns. Given the great
> flexibility of word order in German, it was proposed that this convention
> might help readers specify the structure of the sentence. Therefore
> orthographic variations that violate the capitalization rules should
> disrupt structure extraction and should result in a reduced missing-letter
> effect. The results indicated that: 1) capitalization of function words
> eliminated the missing-letter effect, but not at the beginning of a
> sentence; 2) A missing-letter effect occurred when the capitalization of
> the first letter was correct, but was followed by typecase alternation, and
> also when the size of the initial letters was relatively large for function
> words, but relatively small for content words. The results were discussed
> with respect to the possible contributions of visual familiarity,
> structural role, and processing time to the missing-letter effect, taking
> into account that a capitalized initial letter conveys significant
> information about the word class for German readers. Thus, the present
> results indicate that readers take advantage not only of function words but
> of any other information (here the capitalization of nouns) that helps to
> extract the structure of a sentence.

Pero o fenómeno da 'letra perdida' é extensivo a outras linguas, entre elas 
o Francés (tamén demostrado para o Español): 

The influence of word function in the missing-letter effect: further evidence 
from French. Mem Cognit. 1997 Sep;25(5):665-76.
PMID: 9337585 [PubMed - indexed for MEDLINE]

cito: 
> [this experiments] extended the missing-letter effect to the French language

Sendo os procesos neurolóxicos universais; o galego, inda que non haxa 
estudos que explicitamente o demostren, está afectado por este fenómeno.

Neste outro artigo: 

The effects of syntactic structure on letter detection in adjacent function 
words. Mem Cognit. 1992 Nov;20(6):663-70.
PMID: 1435269 [PubMed - indexed for MEDLINE]

volve a poñer de manifesto a relación entre a gramática e os efectos que 
ten na comprensión da estrutura da frase:

> Thus, letter detection in for was easier when the sequence was separated by
> a clause boundary than when the words were part of the same clause. The
> advantage derived from clause separation was strongest when a comma divided
> clauses. These results challenge the unitization account of the
> "missing-letter" effect in common phrases and support a position where this
> phenomenon is seen to reflect the extraction of phrase structure during
> reading

Así que a miña opinión ao respecto é que se existe unha convención en 
internacional en lingua inglesa, e que aplican as grandes compañías,  non é 
por motivos vanais senón porque existen razón reais. E as razóns reais son 
facer os programas máis ergonómicos; facilitando a lectura e escritura dos 
menús... . Creo que algunhas linguas non aplican o criterio de 
capitalización dos menús, polo menos iso dixo Tarrío, non?; pero eu non 
vexo motivo para non aplicar ó 100% os criterios da openusability., incluí
ndo este. É máis, creo que en Galego deberíamos chegar ó conseso de 
aplicalo de forma rigorosa nas seguintes traducións que se fagan (implicaría 
explicalo na páxina de Trasno). Mesmo que eu diría agora, depois de andar 
lendo todo isto etc, que é un dos criterios en torno á tradución dos que eu 
recordo que se falaran que te máis importancia ten e nos que sería máis 
convenience que houbera conseso unánime.  
Eu xa falei moito, críticas?, opinións?. 

On Sunday 06 July 2008 10:40:40 mvillarino wrote:
> ----------  Mensaxe Reenviada  ----------
>
> Subject: Re: Capitalization rules
> Date: Domingo 06 Xullo 2008 08:11
> From: Maciej Pilichowski <bluedz...@wp.pl>
> To: KDE Usability Project <kde-usabil...@kde.org>
>
> Hi,
>
> > > some volunteer
> > > translators argue that using header capitalization quicken the
> > > recognition of the meaning of the text.
> >
> > How so?
>

Responderlle a