Pois iso,
LaTeX lanza un erro "badbox" cando non é quen de facer que un obxecto ou 
fórmula couva no espazo disponíbel dentro das marxes da páxina. O exemplo 
típico e a táboa/ilustración que se vai da páxina.

Como traducir isto? Fallo de continente/contedor?
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a