---------- Forwarded message ----------
From: Javier Pico <fjpa.fazo...@gmail.com>
List-Post: proxecto@trasno.net
Date: 2008/7/21
Subject: Re: [Dúbida] "Source specials" reloaded
To: Miguel Branco <bandu...@gmail.com>
On Mon, Jul 21, 2008 at 1:18 PM, Miguel Branco <bandu...@gmail.com> wrote:

>  O Monday 21 July 2008 11:23:40 damufo escribiu:
>
> > Ola:
>
> > Polo que entendo, non é un método? non implica acción?
>
> > non sería máis ben: "etiquetado especial" ou "marcado especial"
>
> > Non implica unha acción?
>
> Si, eu creo que vai nesa liña:
>
> Oxford Advanced Learner's Dictionary
> source
>
> [...]
>
> verb [VN] [often passive] ~ sth (from ...) (business) to get sth from a
> particular place:
> We source all the meat sold in our stores from British farms.
> see also OUTSOURCE
> [...]
>
> WordNet
>
> source
> v 1: get (a product) from another country or business; "She
> sourced a supply of carpet"; "They are sourcing from
> smaller companies"
> 2: specify the origin of; "The writer carefully sourced her
> report"
>
Considerar 'source' como verbo, ten sentido no caso do chamado 'backward
jump' [dende o visor DVI posicionar o cursor no ficheiro fonte na mesma zona
que o visor], pero non o vexo tan claro no caso do 'forward jump' [dende o
editor do ficheiro fonte, posicionar o visor DVI no párrafo no que está
situado o cursor].

Responderlle a