Pois xa sei que isto se falou en outubro de 2004, pero aínda que non sexa máis 
que por facer ruido:
Como traduciríades "Source specials"[1]? 

[1]The source specials are method to insert source file information on DVI 
file in way to provides editor/DVI Viewer integration and largelly used for 
Tex/LaTex environment
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a