----------  Mensaxe Reenviada  ----------

Subject: Re: [Dúbida] "Source specials" reloaded
List-Post: proxecto@trasno.net
Date: Luns 21 Xullo 2008 14:53
From: mvillarino <mvillar...@gmail.com>
To: "Javier Pico" <fjpa.fazo...@gmail.com>

Olá a todos (sigo medio AFK, que se lle vai facer, teño que recuperar
case un mes de traballo atrasado, síntoo)

Xa fixen a entrega do ficheiro do kile.po, agora mesmo non recordo o
que puxen, fíxenno por perífrases, non por calcos.
No caso dos badboxes escollin algo así como "continente insuficiente"
ou "continente sen espazo de abondo", pero no dos "source specials",
nin flores.

2008/7/21 Javier Pico <fjpa.fazo...@gmail.com>:
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Javier Pico <fjpa.fazo...@gmail.com>
> Date: 2008/7/21
> Subject: Re: [Dúbida] "Source specials" reloaded
> To: Miguel Branco <bandu...@gmail.com>
>
> On Mon, Jul 21, 2008 at 1:18 PM, Miguel Branco <bandu...@gmail.com> wrote:
>> O Monday 21 July 2008 11:23:40 damufo escribiu:
>> > Ola:
>> >
>> > Polo que entendo, non é un método? non implica acción?
>> >
>> > non sería máis ben: "etiquetado especial" ou "marcado especial"
>> >
>> > Non implica unha acción?
>>
>> Si, eu creo que vai nesa liña:
>>
>> Oxford Advanced Learner's Dictionary
>> source
>>
>> [...]
>>
>> verb [VN] [often passive] ~ sth (from ...) (business) to get sth from a
>> particular place:
>> We source all the meat sold in our stores from British farms.
>> see also OUTSOURCE
>> [...]
>>
>> WordNet
>>
>> source
>> v 1: get (a product) from another country or business; "She
>> sourced a supply of carpet"; "They are sourcing from
>> smaller companies"
>> 2: specify the origin of; "The writer carefully sourced her
>> report"
>
> Considerar 'source' como verbo, ten sentido no caso do chamado 'backward
> jump' [dende o visor DVI posicionar o cursor no ficheiro fonte na mesma
> zona que o visor], pero non o vexo tan claro no caso do 'forward jump'
> [dende o editor do ficheiro fonte, posicionar o visor DVI no párrafo no que
> está situado o cursor].

-------------------------------------------------------

-- 
Best regards,
MV

Responderlle a