Ola,
estou mirando como se poderia facer para traducir as páxinas man.
Pensades que seria boa idea comezar un proxecto para traducilas? Non
sei cantas cadeas son, nin se cambian moi a miúdo, nin teño datos
sobre o proceso de tradución.

Ata logo,
                    Leandro Regueiro

Responderlle a