2008/8/8 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
> Ola,
> estou mirando como se poderia facer para traducir as páxinas man.
> Pensades que seria boa idea comezar un proxecto para traducilas? Non
> sei cantas cadeas son, nin se cambian moi a miúdo, nin teño datos
> sobre o proceso de tradución.

Pois resulta que a documentación das kdelibs son.... iso que está a
pensar: páxinas man.
Penso que o proxecto este onde anda tsao debe ter. Polo demais hai
unha utilidade chamada "po 2 all", ou algo á maneira, da que falou o
andaluz da g11n, que serve para pasar de man a po e vice versa.

Até onde eu sei, as páxinas man son moi estábeis, e deberían ser
bastante intercambiábeis (refírome a que a páxina man do comando "ls"
da gnu debe ter moito en común coa páxina man do comando "ls" de bsd.)

Responderlle a