O Lun, 01-09-2008 ás 22:01 +0200, damufo escribiu:
> Ola:
> Aínda ando a voltas co keepassx, resulta que me quedas unhas dúbidas a
> ver se alguén se lle ocorre algo.
> 
> Random pool successfully reseeded!
> O Ffondo común aleatorio refixose (resementouse¿?) con exito! ¿?
> 
> Unexpected error: Offset is out of range.
> Erro inexperado: "Offset" fora de rango.
Eu diría:
Desprazamento fora de rango.
> 
> Este offset non teño nin idea de que pode ser nin como traducilo
> 
> Anhang, isto tampouco teño npi de como taducilo supoño que é porque
> non teño nin idea de que significa.
> 
> saúdos

Attachment: signature.asc
Description: Esta é unha parte de mensaxe asinada dixitalmenteResponderlle a