O Monday 01 September 2008 22:12:37 Ignacio Casal Quinteiro escribiu:
> O Lun, 01-09-2008 ás 22:01 +0200, damufo escribiu:
> > Ola:
> > Aínda ando a voltas co keepassx, resulta que me quedas unhas dúbidas a
> > ver se alguén se lle ocorre algo.
> >
> > Random pool successfully reseeded!
> > O Ffondo común aleatorio refixose (resementouse¿?) con exito! ¿?

Parece que "pool" o deriva da súa acepción como verbo intransitivo (+ info: 
http://keepass.info/help/base/security.html > Random Number Generation )

..............
Merrian Webster 10th dictionary
pool
[...]
transitive verb
: to combine (as resources) in a common fund or effort

English Thesaurus
pool
[V] (Cooperation): cooperate, concur, conduce, combine, band together, unite, 
associate, affiliate, pool, stand shoulder to shoulder, join forces, conspire, 
collude.
.................

Random pool successfully reseeded! > Redistribuiuse a combinación aleatoria 
correctamente (?)

> > Unexpected error: Offset is out of range.
> > Erro inexperado: "Offset" fora de rango.
>
> Eu diría:
> Desprazamento fora de rango.
>

Parece acertado, si. 

> > Este offset non teño nin idea de que pode ser nin como traducilo
> >
> > Anhang, isto tampouco teño npi de como taducilo supoño que é porque
> > non teño nin idea de que significa.
ostia!, isto de que eu saiba é alemán:

~German - English
Anhang
Anhang [anhaŋ]nsm
addendum, affix, annex, appendage, appendages, appendix,
subjoinder, supplement

~Duden
Anhang
der; -[e]s, Anhänge:
nachträglicher schriftlicher Zusatz, Nachtrag: der A. zu dem Vertrag; ein A. 
von fünfzig Seiten; die Anmerkungen befinden sich im A.; Abk.: Anh.
a) Anhängerschaft, Freundes-, Bekanntenkreis: diese Bewegung hat keinen großen 
A.; mit etw. A. gewinnen; b) Verwandtschaft; Angehörige: Mann, Frau ohne A.

Responderlle a