Ola:
Aínda ando a voltas co keepassx, resulta que me quedas unhas dúbidas a ver se alguén se lle ocorre algo.


Random pool successfully reseeded!
O Ffondo común aleatorio refixose (resementouse¿?) con exito! ¿?

Unexpected error: Offset is out of range.
Erro inexperado: "Offset" fora de rango.

Este offset non teño nin idea de que pode ser nin como traducilo

Anhang, isto tampouco teño npi de como taducilo supoño que é porque non teño nin idea de que significa.

saúdos

Responderlle a