> 6. Resáltanse palabras dentro dun entrecomillado con << >> con " "" (p.ex <<
> es un "as" so investimento en bolsa>>)

Teño unha dúbida, "entrecomillado" existe? É que non o atopo por ningures.

Ata logo,
           Leandro Regueiro

Responderlle a