A min tenme toda a pinta de ser a cabeceira dunha ventá ou algo
semellante, que se mostra cando o programa packagekit está traballando
arreo. Eu traduciriaa coma "Agarde - Packagekit"

Ata logo,
            Leandro Regueiro

Responderlle a