Pois estaba (vale, estou) a ler a prense, e acho o seguinte:
http://www.cotizalia.com/cache/2008/10/30/noticias_86_santander_versus_estrategias_beneficio.html

onde "peer" aparece como "competidor".
Isto déixame un pouco daquela maneira, dado que no contexto habitual
(torrentes), un peer é xustamente o oposto.

Dito doutro xeito, que convén deixar outravolta a "peer" sen unha
tradución "recomendada". Opinións?

Responderlle a