Non lle encontrei nada que criticar. Ho...

Iso si, aínda me entero agora de que o de TRAdutores Sen NOme foi un 
significado buscado a posteriori de chamarmos TRASNO.

Responderlle a