2008/11/8 Javier Pico <fjpa.fazo...@gmail.com>:
> Nunha búsqueda rápida atopei [
> http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=190709 ] que polo visto
> "refactoring" é un neoloxismo de ámbito tecnolóxico, pero que, polo visto [
> http://es.wikipedia.org/wiki/Refactorizaci%C3%B3n  ] xa se adaptou ó
> castelán.
>
> Ó mellor as interpretacións do termo "factoring" che axudan:
>
> http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=factoring
>
> Podería ser "reconsideración", "reestructuración" ou "redistribución"?

O de reestructuración igual se adapta algo ó que é o refactoring na informática.

Ata logo,
                 Leandro Regueiro

Responderlle a