>> Por certo, como poderia eu acceder ós históricos da lista de trasno (a
>> lista actual, non a anterior)??
>
> Pedíndolle a Tarrío a súa copia das mensaxes, que debe ter no servidor.

Tarrío, necesitámoste :) Agora fóra bromas, haberia que ver se é
posible montar un sistema para consultar os históricos da lista de
correo actual, e de paso pedirlle ós do gpul unha copia da lista
anterior. E ainda habia lista anteriores, pero a saber xa que foi
delas...

Ata logo,
           Leandro Regueiro

Responderlle a