Precisamos unha persoa con voz suave que se ofreza a gravar unha serie de 
palabras en ficheiros de son.
As palabras son as que forman parte do xogo Ktuberling (O home pataca).

Sonnos precisas para poder traducir con lexitimidade a última mensaxe que non 
falta do actual kde4.

Voluntarias? (ou voluntarios)
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a