¿No canto desa obsesión po-las porcentaxes e o "ranking" non sería máis
axeitado preocuparse po-la calidade das traducións?

Nalgún momento gustariame poder (v.g.) empregar o k3b en galego, ei de
arranxarme co inglés ou empregalo (ó que, po-lo de agora, negome) nesa
especie de castrapo aportuguesado ó que está traducido.

MB

Responderlle a