2008/11/30, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
> ¿No canto desa obsesión po-las porcentaxes e o "ranking" non sería máis
> axeitado preocuparse po-la calidade das traducións?
>
> Nalgún momento gustariame poder (v.g.) empregar o k3b en galego, ei de
> arranxarme co inglés ou empregalo (ó que, po-lo de agora, negome) nesa
> especie de castrapo aportuguesado ó que está traducido.

Estimado Miguel Bouzada:

sempre é umha ledícia para o coraçom recever umha crítica construtiva
como esa que vossa mercê me fixo o favor de escrever. Com
fazilitadores á maneira, nom duvido do bom porvir que agarda às
comunidades nas que participe.

En outra ordem de cousas, podería facer-nos o favor de indicarnos cais
aportuguesamentos e castrapismos son aos que se refire, e cais os
mecanismos que emprega para melhorar a qualidade das traduçons nas que
voçê trabalha?
Se nom lhe importa, a ser posível que seja a súa colaboradora, e
antiga tradutora do K3b, Martina Ramilo Pereira, quen nos transmita
essa informaçom.

We hope to hear from you shortly,
Marcelino Villarino
Último tradutor de K3b.

Responderlle a