Supoñamos que teño un ficherio composto por liñas de texto.

Como podo facer para extrair liña por liña todas (sub)expresións compostas de 
1, 2, 3 ou 4
palabras ?
(se pode ser, en python, bash ou perl)
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a