> Poder por un exemplo da cadea e do resultado que queres?

Exemplo 1: "Save &as"
Debe obterse:
   save as
   save
   as

Exemplo 2: If you check this option, a vertical line will be drawn
between the character...."
If you check this
If you check
If you
If
you check this option
you check this
you check
you
check this option  a
check this option
check this
check
this option a vertical
this option a
this option
this
........
(Antes de que o preguntedes: si, quero extrair unha listaxe de
expresións comúns para metelas a saco nun glosario, e para iso éme
mellor escoller unha medida en palabras, tirar unha listaxe e pasarlle
un sort | uniq ou semellante. Pero é que son así, complicado. Prefiro
empezar polo script complicado, e simplificado segundo como vaia a
cousa)

Responderlle a