> No exemplo 2 non faltan unhas comiñas? ou podese dar o caso de que non se
> abran?

Si, faltan, e pódese dar o caso de que non se abran, de haber
"mensaxes spaghetti"

> cal é o formato do ficheiro de texto a avaliar?

O que resulta de aplicar o script "extrairmsgid.perl" a un ficheiro
po. Este script é:
http://websvn.kde.org/trunk/l10n-support/gl/tools/extrairmsgid.perl?view=markup
e o que fai é imprimir nun ficheiro os msgid do ficheiros, un por
liña, con todo o contido do msgid nunha liña.
$./extrairmsgid.perl < ficheiro.po(t)

Responderlle a