Eu estou a estudar Mecánica. Pero o libro está es castelán. Eu uso "momento", 
ou en todo caso "par de forzas", pero principalmente "momento", a secas. 

> Olá,
> a ver, que estou un pouco enferruxado: T = r × F (r,F « R^n), como se lle
> chama agora: torque, par de forzas, momento flexor ou algo pior aínda?
>
> Estou en step_qt
> --
> Best regards,
> MV

Responderlle a