2008/12/15 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
> A verdade é que eu nunca fun quen de entender que demo era iso do momento...

Pois nalgún lado, en linguas romances téñoo visto (afair) como movimento.....
..... o mo(vi)mento é unha das cantidades para caraterizar un sistema
mecánico, até o pto de que das leis de Newton, a única realmente
universal é a da conservación do movimento, das demais, unha é en
realidade unha definición (a da forza), e a outra só se cumpre se
acción e reacción son concomitantes, pero a da conservación do momento
é válida desde as partículas subatómicas ás galaxias, se non me
equivoco tamén se leva ben coa relatividade.
..... e está intimamente relacionada coas definicións de traballo e
enerxía, que "metafisicamente" veñen sendo algo así como "a cantidade
de existencia", máis ou menos alonxada da mecánica.

Responderlle a