O Mércores 31 Decembro 2008 13:46, Marce Villarino escribiu:
> Iso significa que o Jacobo traduciu o debconf-template da instalación en
> Debian en Openttd
E isto http://www.debian.org/international/l10n/po/gl (procura openttd na 
páxina) que Jacobo foi quen traduciu o programa.
-- 
Best regards,
MV

Attachment: pgpP7FiEH1v5F.pgp
Description: PGP signatureResponderlle a