O Mércores 31 Decembro 2008 15:07, Jacobo Tarrio escribiu:
>  Se te fixas, na ruta do ficheiro aparece un "os/debian" coma unha casa.
Ups, non estou aínda moi posto nos detalles estes.
-- 
Best regards,
MV

Attachment: pgpvErAI2qw8X.pgp
Description: PGP signatureResponderlle a