Controlador (76xKDE + 41×SUSE + 7xGNOME + 20xOpenOffice.org) = 144
Driver   (12xSUSE) = 12


Nos dous glosarios recomendase "controlador" e no de Trasno tamén se
acepta "driver" cando non haxa posibilidade de confusión.

Ata logo,
            Leandro Regueiro

Responderlle a