2009/3/17 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
> Xa que preciso dispor de qt/X11 (3 e 4) e como non o atpopo por ningures en
> galego preguntome... estará alguén a traballar nel? poñome eu a facelo?

Pois que eu saiba non. No entanto, en KDE existe un módulo chamado
kdeqt que supostamente contén traducións de qt, pero en uniforum (po).
O seu sería empregalas como TM para traducir os .ts de Qt Software.

> No segundo caso, alguén pode decirme como (ou facelo por min si ten o medio)
> subir o qt_gl.ts cara os desenvolvedores?

Pois non, se queres pregunto en kde-l10n-doc, que sempre hai xente por
aló que sabe do tema. (Ou pregúntalle ti a Qt Software)

Responderlle a