On Thu, Mar 26, 2009 at 10:03 AM, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com> wrote:
> É un tema que sobrepasa as miñas capacidades, refírome as ferramentas de
> axuda, pero hoxe, na lista de tradutores de Ubuntu-es apareceu este correo:
>
> 2009/3/25 Adi Roiban <a...@roiban.ro>
> Hi,
>
> In the last years all Romanian localization team were trying to use a
> single source for translation terminology.
>
> I would like to share that code with you. Maybe someone can find it
> useful. The code is pretty messy as is over 5 years old and it was
> always developed in a hurry.
>
> I have put a demo here. Feel free to mess with it.
> http://l10n.ubuntu.tla.ro/terminology
>
> The code is here:
> https://code.edge.launchpad.net/~adiroiban/+junk/terminology-tool
>
> I don't know if this is useful for you but you can see it's integration
> here: http://i18n.ro/Glosar
> Only the terminology tool: http://i18n.ro/glosar/
>
> If you would like to use it for your team and need some help, please let
> me know.
>
> Cheers,
> --
> Adi Roiban
>
> Creo que sería bo que os que sabedes do tema lle botedes un ollo.

Xa lle botara un ollo. Tamén esta ben a ferramenta Orca que se usou
para o portugués e mailo castelán. Pero creo que a cousa debe ir máis
alá e ser unha especie de mestura do que propoñian para o Globs
(desenvolvemento posposto) e da ferramenta do Anloc (en
desenvolvemento pero realmente non sei moi ben o que teñen pensado
facer).

Non estaria mal porse en contacto con esa xente que busca solucións
para escribir un software que nos sirva a todos.

Ata logo,
           Leandro Regueiro

Responderlle a