Mea culpa, entre outros.

Como estades a tradución «failed to *»

No glosario aparecen varias entradas como «fallo ao crear» «fallo ao crear a 
canalización» etc.

«fail to do sth» está xa que logo a ser traducido como «fallo ao _facer algo_»
pero «to fail to do sth» é «non conseguir facer algo» ou «deixar de facer 
algo».

@Leandro: tu mesmo.

Responderlle a