On Tue, 12 May 2009, Leandro Regueiro wrote:

parécevos ben o Xoves pola tarde. DIcide hora e lugar. Igual évos cómodo no
capus de Elviña nalgunha cafeta mesmo. Si?.

Paréceme ben, que non sexa antes das 5:30 da tarde. Igual nunha cafeta
hai moito ruido. A da FIC pecha cara as 8 da tarde, se non antes.

Se non me xurden problemas de última hora, poderíamos face-la reunión no local do gpul. Se queredes, vaia.

--
Francisco J. Tsao Santín
http://tsao.enelparaiso.org
1024D/71CF4D62  42 F1 53 35 EF 98 98 8A FC 6C 56 B3 4C A7 7D FB

Responderlle a