Estou a seguir os pasos da axuda.txt como se indica en Trasno. Algúns pasos (o 
primeiro polo de agora) xa os fixo o script. Teño un  comentario a respecto do 
punto 2 (hai dous puntos 1 que o preceden).

2.- Tarefa 0: Obter as copias locais
   Unha vez definidas as variabeis anteriores, hai que obter unha copia das
   versións dos ficheiros que están en anonsvn.kde.org.
   Os comandos a executar son:
   cd $BASE_REPO
   prefixo=svn://anonsvn.kde.org/home/KDE
   svn co $prefixo/{branches/stable,trunk}/l10n-kde4/{scripts,templates,gl}
   svn checkout $prefixo/trunk/l10n-support/{scripts,pology,templates,gl}
   e finalmente svn co $prefixo/trunk/l10n-kde4/documentation

O prefixo coido que debería ser:
prefixo=svn://anonsvn.kde.org/home/kde

Con maiúsculas non me responde.

Un saúdo!

Responderlle a