*deshabilitar non me consta como palabra válida, como tampouco o seria
*despermitir. Inhabilitar sería a única opción correcta pero
sinceramente é unha forma hiperculta (e moi técnica en segundo que
ámbitos como "perder a habilitación, a competencia para exercer").
Resólvese moito mellor para a tradución de enable/disable con
activar/desactivar. Aliás *deshabilitar sería a tradución do inglés
"incapacitate, render unfit; disqualify" que non é aplicábel ao valor
de enable...

A raíz do problema está na base. Pode ser que haxa algunha razón para
distinguir entre activar/habilitar (to activate/to enable) que a min
se me escape, e que iso xustifique este neoloxismo. Por exemplo, en
español (onde tampouco é correcta)

enable      habilitar    To activate or turn on.

ENABLE.TOOL   HABILITAR.HERRAMIENTA      Excel
Enable Macros  Activar macros Office Shared Services


A familia léxica de hábil (adx. culto):

hábil, habilidoso, habilidade, habilidosamente, habilmente,
inhábil, inhabilidade, inhabilitación, inhabilitar, inhabilmente
habilitar, habilitación, habilitado,
rehabilitar, rehabilitábel, rehabilitación,

En francés non parece necesario este matiz e, feito só en Gnome se
matiza con "permettre" :
enable > activer, ainda que sempre se emprega désactiver para "disable".

En portugués non hai dúbida, só activar/desactivar

Por tanto, tes toda a razón. Deshabilitar non é necesario e na miña
opinión non debería estar no glosario de Trasno e de paso, debe
corrixirse no caso de openoffice tamén... deus cho page.

Antón2009/8/17 Manuel A Vazquez <xixi...@yahoo.es>:
> Ola a todos:
> Estiven a ver pasadas discusións na lista sobre a parella enable/disable. A 
> tradución preferida podería ser activar/desactivar. Tamén se pode usar 
> habilitar. No glosario de trasno aparece deshabilitar coma segunda opción 
> para disable. Buscando nos dicionarios que consultei (Ir Indo e Gran Xerais 
> 2000) o antónimo de habilitar é inhabilitar, polo tanto, coido que se debería 
> modificar no glosario de trasno esa entrada.
> Que opinades?
>
> Un saúdo:
> Manuel A Vázquez
> xixi...@yahoo.es
>
>
>
>
>
>
> --
> To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net.
>

Responderlle a