2009/8/17 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
> *deshabilitar non me consta como palabra válida, como tampouco o seria
> *despermitir. Inhabilitar sería a única opción correcta pero
> sinceramente é unha forma hiperculta (e moi técnica en segundo que
> ámbitos como "perder a habilitación, a competencia para exercer").
> Resólvese moito mellor para a tradución de enable/disable con
> activar/desactivar. Aliás *deshabilitar sería a tradución do inglés
> "incapacitate, render unfit; disqualify" que non é aplicábel ao valor
> de enable...
>
> A raíz do problema está na base. Pode ser que haxa algunha razón para
> distinguir entre activar/habilitar (to activate/to enable) que a min
> se me escape,  e que iso xustifique este neoloxismo. Por exemplo, en
> español (onde tampouco é correcta)
>
> enable           habilitar       To activate or turn on.
>
> ENABLE.TOOL      HABILITAR.HERRAMIENTA           Excel
> Enable Macros   Activar macros  Office Shared Services
>
>
> A familia léxica de hábil (adx. culto):
>
> hábil, habilidoso, habilidade, habilidosamente, habilmente,
> inhábil, inhabilidade, inhabilitación, inhabilitar, inhabilmente
> habilitar, habilitación, habilitado,
> rehabilitar, rehabilitábel, rehabilitación,
>
> En francés non parece necesario este matiz e, feito só en Gnome se
> matiza con "permettre" :
> enable > activer, ainda que sempre se emprega désactiver para "disable".
>
> En portugués non hai dúbida, só activar/desactivar
>
> Por tanto, tes toda a razón. Deshabilitar non é necesario e na miña
> opinión non debería estar no glosario de Trasno e de paso, debe
> corrixirse no caso de openoffice tamén... deus cho page.

A maioría das traducións usan activar/desactivar. Se deshabilitar non
existe ou é incorrecto haberá que marcalo como tal no glosario, e se
isto é así tamén quitaria habilitar, xa que así aumentamos a
coherencia nas traducións, e por outro parte habilitar usase en
contraposición a deshabilitar.

Ata logo,
           Leandro Regueiro

Responderlle a