Máis erros:

Engadir datos de rexistro de usuario  |  Add custom registration
data  | S/registration
Servidor de rexistro de usuario  |  Custom Registration Server  |
S/registration
Instalar e antever fontes  |  Install & preview fonts  |
S/update-desktop-files-kde
Antevisor e Paxinador do Escritório  |  Desktop Preview & Pager  |
S/update-desktop-files-kde
Xestione, cambie e antevexa múltiplos escritórios virtuais  |
Preview, manage and switch to multiple virtual desktops  |
S/update-desktop-files-kde
Ferramenta de busca e subtitución  |  Search & Replace Tool  |
S/update-desktop-files-kde
Demo de Impresión de KDE  |  KDE Print Daemon  |
S/update-desktop-files-kde-services
Demo de notificacións de KDE  |  KDE Notification Daemon  |
S/update-desktop-files-kde-services
Módulo do Demo KWallet  |  KWallet Daemon Module  |
S/update-desktop-files-kde-services
Demo de Notificacións dos Médios  |  Media Notifier Daemon  |
S/update-desktop-files-kde-services
Un Demo de Impresión para KDE  |  Print daemon for KDE  |
S/update-desktop-files-kde-services
Demo de KWallet para KDED  |  KWallet daemon module for KDED  |
S/update-desktop-files-kde-services
UTF-8 charset  |  UTF-8 charset  | S/susetranslations
El manejador de ventana para una ventana padre del dialogo.  |  The
window handle for a parent window for the dialog.  |
S/simple-ccsm-kde
Números de columnas:  |  Number of rows:  | S/kde4-openSUSE


Ata logo,
          Leandro Regueiro

Responderlle a