O sistema de xanelas X, que xénero ten?

Contexto: "Unable to Start X"

Xosé

Responderlle a