> 2009/10/18 Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>
> 
> > > > inclúe traducir as interfaces de programas, as axudas, os tutoriais,
> > > > crear diccionarios para o galego entre outras cousas.
> >
> > dicionarios*, titoriais*
> >
> > > >Logo, no proxecto só temos dous principios ideolóxicos: o de fomentar
> > > > e promocionar o galego e a filosofía do software libre. Non é logo a
> > > > miña misión entrar en valoracións doutra índole. No pasado saudamos
> > > > toda a axuda gubernamental que se ofreceu e seguiremolo facendo
> > > > independentemente de quen goberne. Celebraremos tódalas medidas que
> > > > fomenten o galego na sociedade e nas novas tecnoloxías e tódolos
> > > > movementos en favor do software libre. A asociación veu para quedar e
> > > > facer o seu traballo, haxa apoios ou non.
> >
> > Eu persoalmente evitaría as catro derradeiras palabras.
> 
> Como declaración de intencións, non creo que sobre esa afirmación xa qué
> correcta

«Trasno seguirá adiante aínda que o Goberno do PP non o apoie»

Esta afirmación é correcta tamén, non sei se me explico :)

Responderlle a