Boas:

Leandro Regueiro escribiu:
Erros no glosario do Netbeans (última versión):

commit -> "convertir en permanentes" debería ser converter
dead letter queue -> "mensaxes non reclamados" mensaxes é feminino
directory -> "dictorio" é directorio
disable -> "deshabilitar" o consenso (e neste caso si que hai) é desactivar
dumping -> "volcado" creo que non existe???
efectivamente volcado non existe, a tradución sería: abocar/envorcar/entornar

failed -> "error" é erro
freeform project -> "(proyecto Java unha secuencia de ordes Ant
existente)" castelán
hard-coded -> "(íícese de datos"
Heap Walker -> "recorredor da memoria dinámica"  sería percorredor en todo caso
IDE -> "entorno" é contorno
invalid -> "non válido" debería ser incorrecto
listener -> "ouínte" ???
ouvinte
n/a -> "no dispoñíbel" castelán
polling interval -> "intervalo de mostreo" é mostraxe
quoted -> "entrecomillado" ??? dame a min que isto non é
Penso que se falou "entre comiñas" tamén hai quen emprega "entre aspas".
render -> "imaxen" é imaxe
strike through -> "tachado" creo que é riscado
string -> "cadena" é cadea
time out -> "plazo" é prazo

Ata logo,
                   Leandro Regueiro


Responderlle a