O Sábado 24 Outubro 2009 00:34:03 Suso Baleato escribiu:
> Miguel Branco escrebeu:
> > Ola,
> >
> > non, penso que non vemos as cousas exactamente igual.
> >
> > Tes que desculpar pero non me vou rexistrar na rolda de g11n.net. Sigo
> > opinando que unha persoa soa non dá xestionado os tres proxectos e
> > reitero o que dixen de que deberías considerar abrir a coordinación a
> > outras persoas.
> 
> Xa dixen que ía abrir a coordenación a outras personas, e creo ademais que
> fun bastante explícito ao respeito. Cada cousa ao seu tempo.
> 
> > E en canto ó resto do que preguntei, que vai dirixidas a ti persoalmente,
> > non me respondiches. Quero que me respondas.
> 
> Serei de novo explícito: por favor, non me metades nas pelexas que teñades
> os de Trasno coa Ciberirmandade polo "control" dos proxectos que eu
> coordeno. Eu non pertenzo a ningún dos dous colectivos, e aceptarei
> calquera axuda que poidades ofrecer.

Trasno non ten problema ningún nin a título persoal nin colectivo coa xente de 
Ciberirmandades. 


> Polo momento os únicos que o fixeron foron os da Ciberirmandade, e
> realmente non entendo por qué dende Trasno estades reaccionando de forma
> tan agresiva, cuestionando todo o que propoñen e negándovos en redondo a
> participar no que fan, en vez de xuntar esforzos co resto da xente que é a
> única resposta razonable. 

O que estou a facer é preguntar a quen é oficialmente responsable nos 
proxectos que mencionei acerca deses proxectos. Hai xente en trasno que 
participa neses proxectos dende hai tempo así que é lóxico que o faga. 

A título persoal, como non estiven presente no que logo vimos como se lle 
chamou g11n3 non podo valorar sobre dos motivos que vos, ou quen sexa que 
estivera nesa reunión, a tomar cada unha das decisións que logo comunicastes. 
Pero, a xulgar polo que de momento estou vendo os servizos que estivestes 
activando son pouco menos que unha reduplicación do que había na na comunidade 
(p.ex o foro) ou innecesario (p.ex. un servidor propio de IRC). Se a 
pretensión era que a comunidade se sumara a eses servizos, ofrecer os servizos 
que estimedes e logo pretender que a xente os acepte de facto, non é unha 
estratexia adecuada. 


> E por certo que a este respeito o tono
> autoritario, imperativo e ameazante dos teus correos sobra: eu non son
> ningún subordinado teu, eiquí estamos todos por igual e se queres axudar
> adiante, xa sabes que tes abertas as portas das roldas oficiais para
> colaborar, igual que o resto da xente.

Penso que falei en todo momento con respecto. Fun crítico e taxativo, pero é a 
miña función a a partir de agora, mediar nos intereses dos asociados de 
trasno. 

> > O Venres 23 Outubro 2009 20:38:48 Suso Baleato escribiu:
> > > Boas Miguel,
> > >
> > > Graciñas pola túa mensaxe. As cuestións que teñas referidas a g11n.net
> > > debes dirixilas á súa rolda comunitaria eu non son voceiro nin nada
> > > polo estilo; confírmoche que xa non dirixo Mancomún (rescindiron o meu
> > > contrato) e que a labor de coordenación dos proxectos de localización é
> > > algo que fago voluntariamente. En canto á rolda a última vez que mirei
> > > había algo máis de trinta personas, que é unha masa crítica máis que
> > > suficiente, non sei moi ben qué importancia pode ter ese número.
> > >
> > > Polo momento dou feito co traballo de coordenación, e realmente non hai
> > > tanto que fazer; mais como xa dixen no inicio deste mesmo fío, a porta
> > > está aberta para quen queira entrar: de feito gustaríame que houbera
> > > máis xente disposta a asumir tarefas de coordenación mais polo momento
> > > ninguén se ofreceu voluntario; espero, polo que dis, que sí haxa quen
> > > esté disposto a asumir esas tarefas no seu momento.
> > >
> > > Polo demais vexo que vemos as cousas igual, así que reitéroche o
> > > agradecemento pola mensaxe e convídote -en igualdade de condicións que
> > > todos os demais- a participar nas roldas oficiais dos correspondentes
> > > proxectos.
> > >
> > > Saúdos,
> > >
> > > Miguel Branco escrebeu:
> > > > Olá Suso,
> > > >
> > > > Como presidente en funcións da Asociación Proxecto Trasno, pídenme e
> > > > entendo necesario pedir aclaracións sobre de varias cuestións. A
> > > > priori, que conste que atinan nas respostas Fran e Leandro: a miña
> > > > opinión vai no mesmo sentido.
> > > >
> > > > Primeiro, preocúpanos o futuro estado das tradicións dos proxectos
> > > > que coordinas (GNOME, OOo e Mozilla). Consideramos que son obxectivos
> > > > de l10n prioritarios. Todos eles son dunha envergadura magna e
> > > > pensamos que fai falta un número substancial de persoas para mantelas
> > > > completas e con traducións de calidade. De feito, seguimos sen
> > > > coñecer exactamente cantas persoas asistiron a ese teórico g11n3 e
> > > > polo tanto o número de persoas que traballa xa nas listas de
> > > > g11n.net. Porén, en trasno xa contamos cun número significativo de
> > > > xente adicada dende hai tempo á localización e xente que traballou e
> > > > traballa nestes mesmos proxectos, ademais de algún voluntario máis
> > > > que de cando en cando se suma ó proxecto. Neste momento creo que é
> > > > necesario que recorde de que no seu momento dirixiches un proxecto
> > > > gobernamental para mante-las traducións etc, pero agora non, es un
> > > > voluntario máis (e do cal me alegro). Daquela insistías en que se
> > > > deberían devolve-los proxectos á comunidade e que a comunidade
> > > > debería estar preparada para acolle-los proxectos e poder mantelos.
> > > > Naquel momento démosche a razón, e neste momento sigo pensando o
> > > > mesmo. Pero é máis, estendo este razoamento e aplícollo a calquera
> > > > voluntario. Se non é posible que un dea mantido un proxecto debería
> > > > ceder abandonar o proxecto en favor que quen o poida manter. Por iso
> > > > é vital que nos informes da capacidade real túa, ou da denominada
> > > > plataforma g11n, para poder soster estes proxectos. Unha persoa non
> > > > abonda. Porque, entenderás que non é sensato que alguén siga a ser
> > > > coordinador dun proxecto cando a súa participación nel se limite a
> > > > funcións unicamente administrativas.
> > > >
> > > > Segundo, entendemos que non só é positivo senón de obrigación
> > > > traballar nas listas e servizos que cada proxecto i18n-ado estableza
> > > > para a localización propia. Neste sentido agradecería que cumpriras
> > > > co da apertura da rolda para GNOME no proxecto. Eu persoalmente
> > > > considero unha desviación do proceso de localización centralizar cada
> > > > proxecto recurso fóra do upstream. Outra cousa diferente son canles
> > > > de comunicación propias para que os voluntarios se comuniquen sobre
> > > > doutros temas non pertinentes á localización concreta dun proxecto,
> > > > como é a lista de trasno dende hai xa 10 anos, p.ex.
> > > >
> > > > Terceiro, consideramos importante mante-las traducións en tódalas
> > > > versións e igualmente, consideramos importante seguir mantendo os
> > > > consensos relativos a terminoloxía e incluídos nas guías de estilo,
> > > > especialmente a de mancomún. Por iso debo de preguntar cales son as
> > > > túas posturas nisto e que se vaia aplicar en GNOME, Mozilla e OOo?, e
> > > > a que se deben preguntas como esta?
> > > >
> > > > > Message: 1
> > > > > Date: Wed, 21 Oct 2009 11:26:27 +0200
> > > > > From: Suso Baleato <suso.bale...@gmail.com>
> > > > > To: Traducion ao galego de Mozilla <galic...@mozdev.org>
> > > > > Subject: Re: [Galician] IMPORTANTE: pendente en Mozilla e
> > > > >     OpenOffice.org
> > > > > Message-ID: <20091021092627.GA8680@localhost>
> > > > > Content-Type: text/plain; charset=utf-8
> > > > >
> > > > > Javi, cando poidas indícame o último changeset do tb30x; faime
> > > > > chegar tamén a memoria de tradución asociada para probar o proceso
> > > > > de validación previo ao opt-in.
> > > >
> > > > apréciese o de "proceso de validación"
> > > >
> > > > e finalmente, observamos por parte túa un ton autoritario e un abuso
> > > > de posición nos proxectos que asumiches sendo un cargo na Xunta de
> > > > Galicia. Dende logo non invita á se involucrar nos proxectos que
> > > > xestionas, nin a avanzar na coordinación de tódolos voluntarios da
> > > > l10n ó galego.
> > > >
> > > > > A porta queda aberta dende
> > > > > este mesmo momento, e a meritocracia será a chave que poida
> > > > > abrila, como en calquera outro proxecto de código aberto. Neste
> > > > > sentido, as queixas e lamentos irán directamente a /dev/null a
> > > > > igual que as acusacións, difamacións e demais lixo da que teño
> > > > > constancia de estar sendo obxecto.
> > > >
> > > > Se te refires explicitamente ás "difamacións" que dis que recibes, os
> > > > aludidos poderán defenderse. Senón este tipo de comentarios son
> > > > gratuítos, groseiros e nada positivos para a labor que realizamos...
> > > > que é poñe-los cóbados traducindo e non darlle á leria.
> > > >
> > > > Atentamente,
> > > >
> > > > Miguel Branco

Responderlle a