Miguel Branco escrebeu:
> 
> O Sábado 24 Outubro 2009 00:34:03 Suso Baleato escribiu:
> 
> Trasno non ten problema ningún nin a título persoal nin colectivo coa xente 
> de 
> Ciberirmandades. 
> 

A impresión é xustamente a contraria, cuestionando e criticando constantemente 
o traballo dos demais tanto no proceso de desinstitucionalización iniciado hai
meses como agora na posta en marcha dunha alternativa diante do proceso de
desmantelamento de Mancomún.

Cada quen debe ir ao seu ritmo, pero personalmente esperaba bastante máis de
Trasno. Teño a esperanza de que esa liña destructiva se rectifique pronto e
de feito o cambio de tono das túas mensaxes lévame a pensar que pode estar
sendo así xa. 

> 
> > Polo momento os únicos que o fixeron foron os da Ciberirmandade, e
> > realmente non entendo por qué dende Trasno estades reaccionando de forma
> > tan agresiva, cuestionando todo o que propoñen e negándovos en redondo a
> > participar no que fan, en vez de xuntar esforzos co resto da xente que é a
> > única resposta razonable. 
> 
> O que estou a facer é preguntar a quen é oficialmente responsable nos 
> proxectos que mencionei acerca deses proxectos. Hai xente en trasno que 
> participa neses proxectos dende hai tempo así que é lóxico que o faga. 
> 

En realidade, é bastante extraña esta actitude, non me parece propia de tí.
Non é Trasno quen participa neses proxectos senón que somos personas 
voluntarias que o facemos a título individual. Lóxicamente podemos pertencer
a Trasno... igual que podemos ser afiliados da CIG ou ter o carné do Real 
Madrid. Mais como comprenderás, por moitos afiliados do Real Madrid que haxa
traballando en Mozilla ou calquera outro proxecto, Florentino Pérez non
ten ningunha lexitimidade para decirnos o que temos que fazer.

Se o que queres é actuar como presidente de Trasno, paréceme estupendo, mais
eu non son presidente de nada; en todo caso con quen estaría ben que falaras 
sería co presidente da Ciberirmandade, que non sei quen é pero supoño que será
o Minhoca. Insisto en que eu non son voceiro de nada nin de ninguén. E como
voluntario do software libre, aproveito para chamar a túa atención sobre o
feito de que Trasno aínda non se posicionara públicamente contra a política
destructiva do Partido Popular, contra a nosa língua e contra os proxectos de
software libre que están sendo desmantelados progresivamente.

> A título persoal, como non estiven presente no que logo vimos como se lle 
> chamou g11n3 non podo valorar sobre dos motivos que vos, ou quen sexa que 
> estivera nesa reunión, a tomar cada unha das decisións que logo comunicastes. 
> Pero, a xulgar polo que de momento estou vendo os servizos que estivestes 
> activando son pouco menos que unha reduplicación do que había na na 
> comunidade 
> (p.ex o foro) ou innecesario (p.ex. un servidor propio de IRC). Se a 
> pretensión era que a comunidade se sumara a eses servizos, ofrecer os 
> servizos 
> que estimedes e logo pretender que a xente os acepte de facto, non é unha 
> estratexia adecuada. 
> 

Eu tamén podería poñerme a valorar o que fan os demais. Criticar é fácil. O
difícil é fazer o esforzo preciso para superar os proprios prexuízos e tender
pontes de colaboración coa xente que opina distinto ca nós. A xente da
Ciberirmandade fixo ese esforzo e personalmente penso que en Trasno
deberíades reconsiderar esa postura de confrontación e aceitar que hai outros
xeitos distintos, mais igual de válidos, de colaborar e organizar as tarefas
de galeguización: especialmente no que se refire a involucrar a xente nova
que -na miña opinón- é o grande problema estructural que deberemos afrontar 
colectivamente unha vez resolta a crise causada polo desmantelamento de 
Mancomún.

Polo momento, o único colectivo que fixo propostas a ise respeito e que foi 
capaz
de levalas adiante foi a Ciberirmandade:

http://www.g11n.net/

E penso que xa vai sendo hora de que Trasno poña enriba da mesa as súas
propostas para valoralas e discutilas entre todos, a igual que está a fazer a
Ciberirmandade.

> 
> > E por certo que a este respeito o tono
> > autoritario, imperativo e ameazante dos teus correos sobra: eu non son
> > ningún subordinado teu, eiquí estamos todos por igual e se queres axudar
> > adiante, xa sabes que tes abertas as portas das roldas oficiais para
> > colaborar, igual que o resto da xente.
> 
> Penso que falei en todo momento con respecto. Fun crítico e taxativo, pero é 
> a 
> miña función a a partir de agora, mediar nos intereses dos asociados de 
> trasno. 
> 
> > > O Venres 23 Outubro 2009 20:38:48 Suso Baleato escribiu:
> > > > Boas Miguel,
> > > >
> > > > Graciñas pola túa mensaxe. As cuestións que teñas referidas a g11n.net
> > > > debes dirixilas á súa rolda comunitaria eu non son voceiro nin nada
> > > > polo estilo; confírmoche que xa non dirixo Mancomún (rescindiron o meu
> > > > contrato) e que a labor de coordenación dos proxectos de localización é
> > > > algo que fago voluntariamente. En canto á rolda a última vez que mirei
> > > > había algo máis de trinta personas, que é unha masa crítica máis que
> > > > suficiente, non sei moi ben qué importancia pode ter ese número.
> > > >
> > > > Polo momento dou feito co traballo de coordenación, e realmente non hai
> > > > tanto que fazer; mais como xa dixen no inicio deste mesmo fío, a porta
> > > > está aberta para quen queira entrar: de feito gustaríame que houbera
> > > > máis xente disposta a asumir tarefas de coordenación mais polo momento
> > > > ninguén se ofreceu voluntario; espero, polo que dis, que sí haxa quen
> > > > esté disposto a asumir esas tarefas no seu momento.
> > > >
> > > > Polo demais vexo que vemos as cousas igual, así que reitéroche o
> > > > agradecemento pola mensaxe e convídote -en igualdade de condicións que
> > > > todos os demais- a participar nas roldas oficiais dos correspondentes
> > > > proxectos.
> > > >
> > > > Saúdos,
> > > >
> > > > Miguel Branco escrebeu:
> > > > > Olá Suso,
> > > > >
> > > > > Como presidente en funcións da Asociación Proxecto Trasno, pídenme e
> > > > > entendo necesario pedir aclaracións sobre de varias cuestións. A
> > > > > priori, que conste que atinan nas respostas Fran e Leandro: a miña
> > > > > opinión vai no mesmo sentido.
> > > > >
> > > > > Primeiro, preocúpanos o futuro estado das tradicións dos proxectos
> > > > > que coordinas (GNOME, OOo e Mozilla). Consideramos que son obxectivos
> > > > > de l10n prioritarios. Todos eles son dunha envergadura magna e
> > > > > pensamos que fai falta un número substancial de persoas para mantelas
> > > > > completas e con traducións de calidade. De feito, seguimos sen
> > > > > coñecer exactamente cantas persoas asistiron a ese teórico g11n3 e
> > > > > polo tanto o número de persoas que traballa xa nas listas de
> > > > > g11n.net. Porén, en trasno xa contamos cun número significativo de
> > > > > xente adicada dende hai tempo á localización e xente que traballou e
> > > > > traballa nestes mesmos proxectos, ademais de algún voluntario máis
> > > > > que de cando en cando se suma ó proxecto. Neste momento creo que é
> > > > > necesario que recorde de que no seu momento dirixiches un proxecto
> > > > > gobernamental para mante-las traducións etc, pero agora non, es un
> > > > > voluntario máis (e do cal me alegro). Daquela insistías en que se
> > > > > deberían devolve-los proxectos á comunidade e que a comunidade
> > > > > debería estar preparada para acolle-los proxectos e poder mantelos.
> > > > > Naquel momento démosche a razón, e neste momento sigo pensando o
> > > > > mesmo. Pero é máis, estendo este razoamento e aplícollo a calquera
> > > > > voluntario. Se non é posible que un dea mantido un proxecto debería
> > > > > ceder abandonar o proxecto en favor que quen o poida manter. Por iso
> > > > > é vital que nos informes da capacidade real túa, ou da denominada
> > > > > plataforma g11n, para poder soster estes proxectos. Unha persoa non
> > > > > abonda. Porque, entenderás que non é sensato que alguén siga a ser
> > > > > coordinador dun proxecto cando a súa participación nel se limite a
> > > > > funcións unicamente administrativas.
> > > > >
> > > > > Segundo, entendemos que non só é positivo senón de obrigación
> > > > > traballar nas listas e servizos que cada proxecto i18n-ado estableza
> > > > > para a localización propia. Neste sentido agradecería que cumpriras
> > > > > co da apertura da rolda para GNOME no proxecto. Eu persoalmente
> > > > > considero unha desviación do proceso de localización centralizar cada
> > > > > proxecto recurso fóra do upstream. Outra cousa diferente son canles
> > > > > de comunicación propias para que os voluntarios se comuniquen sobre
> > > > > doutros temas non pertinentes á localización concreta dun proxecto,
> > > > > como é a lista de trasno dende hai xa 10 anos, p.ex.
> > > > >
> > > > > Terceiro, consideramos importante mante-las traducións en tódalas
> > > > > versións e igualmente, consideramos importante seguir mantendo os
> > > > > consensos relativos a terminoloxía e incluídos nas guías de estilo,
> > > > > especialmente a de mancomún. Por iso debo de preguntar cales son as
> > > > > túas posturas nisto e que se vaia aplicar en GNOME, Mozilla e OOo?, e
> > > > > a que se deben preguntas como esta?
> > > > >
> > > > > > Message: 1
> > > > > > Date: Wed, 21 Oct 2009 11:26:27 +0200
> > > > > > From: Suso Baleato <suso.bale...@gmail.com>
> > > > > > To: Traducion ao galego de Mozilla <galic...@mozdev.org>
> > > > > > Subject: Re: [Galician] IMPORTANTE: pendente en Mozilla e
> > > > > >     OpenOffice.org
> > > > > > Message-ID: <20091021092627.GA8680@localhost>
> > > > > > Content-Type: text/plain; charset=utf-8
> > > > > >
> > > > > > Javi, cando poidas indícame o último changeset do tb30x; faime
> > > > > > chegar tamén a memoria de tradución asociada para probar o proceso
> > > > > > de validación previo ao opt-in.
> > > > >
> > > > > apréciese o de "proceso de validación"
> > > > >
> > > > > e finalmente, observamos por parte túa un ton autoritario e un abuso
> > > > > de posición nos proxectos que asumiches sendo un cargo na Xunta de
> > > > > Galicia. Dende logo non invita á se involucrar nos proxectos que
> > > > > xestionas, nin a avanzar na coordinación de tódolos voluntarios da
> > > > > l10n ó galego.
> > > > >
> > > > > > A porta queda aberta dende
> > > > > > este mesmo momento, e a meritocracia será a chave que poida
> > > > > > abrila, como en calquera outro proxecto de código aberto. Neste
> > > > > > sentido, as queixas e lamentos irán directamente a /dev/null a
> > > > > > igual que as acusacións, difamacións e demais lixo da que teño
> > > > > > constancia de estar sendo obxecto.
> > > > >
> > > > > Se te refires explicitamente ás "difamacións" que dis que recibes, os
> > > > > aludidos poderán defenderse. Senón este tipo de comentarios son
> > > > > gratuítos, groseiros e nada positivos para a labor que realizamos...
> > > > > que é poñe-los cóbados traducindo e non darlle á leria.
> > > > >
> > > > > Atentamente,
> > > > >
> > > > > Miguel Branco

-- 
http://susinho.pagina.de/

Responderlle a