>> Trasno non ten problema ningún nin a título persoal nin colectivo coa xente 
>> de
>> Ciberirmandades.
>
> A impresión é xustamente a contraria, cuestionando e criticando constantemente
> o traballo dos demais tanto no proceso de desinstitucionalización iniciado hai
> meses como agora na posta en marcha dunha alternativa diante do proceso de
> desmantelamento de Mancomún.

Cuestionamos decisións que se tomaron sen a nosa participación, e iso
non debería ser problema ningún. Se estiveramos na discusión tamén é
posible que tiveramos cuestionado a necesidade de certas accións. E
criticamos o feito de que non se contara connosco se a idea era facer
algo comunitario. E non che hai nada de malo en criticar, como se fora
malo.

> Cada quen debe ir ao seu ritmo, pero personalmente esperaba bastante máis de
> Trasno. Teño a esperanza de que esa liña destructiva se rectifique pronto e
> de feito o cambio de tono das túas mensaxes lévame a pensar que pode estar
> sendo así xa.

Non estamos en ningunha liña destructiva, estamos pedindo explicacións
que non se nos dan. E non sei que esperabas de nós, a todo isto.

>>> Polo momento os únicos que o fixeron foron os da Ciberirmandade, e
>>>  realmente non entendo por qué dende Trasno estades reaccionando de forma
>>>  tan agresiva, cuestionando todo o que propoñen e negándovos en redondo a
>>>  participar no que fan, en vez de xuntar esforzos co resto da xente que é a
>>>  única resposta razonable.
>>
>> O que estou a facer é preguntar a quen é oficialmente responsable nos
>> proxectos que mencionei acerca deses proxectos. Hai xente en trasno que
>> participa neses proxectos dende hai tempo así que é lóxico que o faga.
>
> En realidade, é bastante extraña esta actitude, non me parece propia de tí.
> Non é Trasno quen participa neses proxectos senón que somos personas
> voluntarias que o facemos a título individual. Lóxicamente podemos pertencer
> a Trasno... igual que podemos ser afiliados da CIG ou ter o carné do Real
> Madrid. Mais como comprenderás, por moitos afiliados do Real Madrid que haxa
> traballando en Mozilla ou calquera outro proxecto, Florentino Pérez non
> ten ningunha lexitimidade para decirnos o que temos que fazer.
>
> Se o que queres é actuar como presidente de Trasno, paréceme estupendo, mais
> eu non son presidente de nada; en todo caso con quen estaría ben que falaras
> sería co presidente da Ciberirmandade, que non sei quen é pero supoño que será
> o Minhoca. Insisto en que eu non son voceiro de nada nin de ninguén. E como
> voluntario do software libre, aproveito para chamar a túa atención sobre o
> feito de que Trasno aínda non se posicionara públicamente contra a política
> destructiva do Partido Popular, contra a nosa língua e contra os proxectos de
> software libre que están sendo desmantelados progresivamente.

Non entendo a que ven esa crítica cando xa se dixo que membros de
Trasno participaron nas campañas da CIF. Por outra parte dado a
heteroxeneidade de opinións vexo pouco probable que a asociación
critique a ningún goberno, e ademais a asociación non se creou para
criticar a ninguén, senón para axudarlle aos tradutores voluntarios a
realizar o seu labor.

>> A título persoal, como non estiven presente no que logo vimos como se lle
>> chamou g11n3 non podo valorar sobre dos motivos que vos, ou quen sexa que
>> estivera nesa reunión, a tomar cada unha das decisións que logo comunicastes.
>> Pero, a xulgar polo que de momento estou vendo os servizos que estivestes
>> activando son pouco menos que unha reduplicación do que había na na 
>> comunidade
>> (p.ex o foro) ou innecesario (p.ex. un servidor propio de IRC). Se a
>> pretensión era que a comunidade se sumara a eses servizos, ofrecer os 
>> servizos
>> que estimedes e logo pretender que a xente os acepte de facto, non é unha
>> estratexia adecuada.
>
> Eu tamén podería poñerme a valorar o que fan os demais. Criticar é fácil.

E de feito estalo facendo.

> O
> difícil é fazer o esforzo preciso para superar os proprios prexuízos e tender

En Trasno non hai prexuízos ningúns.

> pontes de colaboración coa xente que opina distinto ca nós. A xente da
> Ciberirmandade fixo ese esforzo e personalmente penso que en Trasno
> deberíades reconsiderar esa postura de confrontación e aceitar que hai outros

Confrontación?

> xeitos distintos, mais igual de válidos, de colaborar e organizar as tarefas
> de galeguización: especialmente no que se refire a involucrar a xente nova
> que -na miña opinón- é o grande problema estructural que deberemos afrontar
> colectivamente unha vez resolta a crise causada polo desmantelamento de 
> Mancomún.
>
> Polo momento, o único colectivo que fixo propostas a ise respeito e que foi 
> capaz
> de levalas adiante foi a Ciberirmandade:

Claro, Trasno non leva 10 anos traducindo software libre, iniciando a
novos tradutores e mantendo traducións. Lémbroche que dous dos
proxectos que ti coordinas e que puxeches nese g11n foron levados
durante anos por xente de Trasno.

> http://www.g11n.net/
>
> E penso que xa vai sendo hora de que Trasno poña enriba da mesa as súas
> propostas para valoralas e discutilas entre todos, a igual que está a fazer a
> Ciberirmandade.

Levamos anos facéndoo. Pásate pola rolda de Trasno e infórmate.

>>>  E por certo que a este respeito o tono
>>>  autoritario, imperativo e ameazante dos teus correos sobra: eu non son
>>>  ningún subordinado teu, eiquí estamos todos por igual e se queres axudar
>>>  adiante, xa sabes que tes abertas as portas das roldas oficiais para
>>>  colaborar, igual que o resto da xente.
>>
>> Penso que falei en todo momento con respecto. Fun crítico e taxativo, pero é 
>> a
>> miña función a a partir de agora, mediar nos intereses dos asociados de
>> trasno.
>>
>> > > O Venres 23 Outubro 2009 20:38:48 Suso Baleato escribiu:
>> > > > Boas Miguel,
>> > > >
>> > > > Graciñas pola túa mensaxe. As cuestións que teñas referidas a g11n.net
>> > > >  debes dirixilas á súa rolda comunitaria eu non son voceiro nin nada
>> > > > polo estilo; confírmoche que xa non dirixo Mancomún (rescindiron o meu
>> > > > contrato) e que a labor de coordenación dos proxectos de localización é
>> > > > algo que fago voluntariamente. En canto á rolda a última vez que mirei
>> > > > había algo máis de trinta personas, que é unha masa crítica máis que
>> > > > suficiente, non sei moi ben qué importancia pode ter ese número.
>> > > >
>> > > > Polo momento dou feito co traballo de coordenación, e realmente non hai
>> > > >  tanto que fazer; mais como xa dixen no inicio deste mesmo fío, a porta
>> > > >  está aberta para quen queira entrar: de feito gustaríame que houbera
>> > > > máis xente disposta a asumir tarefas de coordenación mais polo momento
>> > > > ninguén se ofreceu voluntario; espero, polo que dis, que sí haxa quen
>> > > > esté disposto a asumir esas tarefas no seu momento.
>> > > >
>> > > > Polo demais vexo que vemos as cousas igual, así que reitéroche o
>> > > > agradecemento pola mensaxe e convídote -en igualdade de condicións que
>> > > >  todos os demais- a participar nas roldas oficiais dos correspondentes
>> > > >  proxectos.
>> > > >
>> > > > Saúdos,
>> > > >
>> > > > Miguel Branco escrebeu:
>> > > > > Olá Suso,
>> > > > >
>> > > > > Como presidente en funcións da  Asociación Proxecto Trasno, pídenme e
>> > > > > entendo necesario pedir aclaracións sobre de varias cuestións.  A
>> > > > > priori, que conste que atinan nas respostas Fran e Leandro: a miña
>> > > > > opinión vai no mesmo sentido.
>> > > > >
>> > > > > Primeiro, preocúpanos o futuro estado das tradicións dos proxectos
>> > > > > que coordinas (GNOME, OOo e Mozilla). Consideramos que son obxectivos
>> > > > > de l10n prioritarios. Todos eles son dunha envergadura magna e
>> > > > > pensamos que fai falta un número substancial de persoas para mantelas
>> > > > > completas e con traducións de calidade. De feito, seguimos sen
>> > > > > coñecer exactamente cantas persoas asistiron a ese teórico g11n3 e
>> > > > > polo tanto o número de persoas que traballa xa nas listas de
>> > > > > g11n.net. Porén, en trasno xa contamos cun número significativo de
>> > > > > xente adicada dende hai tempo á localización e xente que traballou e
>> > > > > traballa nestes mesmos proxectos, ademais de algún voluntario máis
>> > > > > que de cando en cando se suma ó proxecto. Neste momento creo que é
>> > > > > necesario que recorde de que no seu momento dirixiches un proxecto
>> > > > > gobernamental para mante-las traducións etc, pero agora non, es un
>> > > > > voluntario máis (e do cal me alegro). Daquela insistías en que se
>> > > > > deberían devolve-los proxectos á comunidade e que a comunidade
>> > > > > debería estar preparada para acolle-los proxectos e poder mantelos.
>> > > > > Naquel momento démosche a razón, e neste momento sigo pensando o
>> > > > > mesmo. Pero é máis, estendo este razoamento e aplícollo a calquera
>> > > > > voluntario. Se non é posible que un dea mantido un proxecto debería
>> > > > > ceder abandonar o proxecto en favor que quen o poida manter. Por iso
>> > > > > é vital que nos informes da capacidade real túa, ou da denominada
>> > > > > plataforma g11n, para poder soster estes proxectos. Unha persoa non
>> > > > > abonda. Porque, entenderás que non é sensato que alguén siga a ser
>> > > > > coordinador dun proxecto cando a súa participación nel se limite a
>> > > > > funcións unicamente administrativas.
>> > > > >
>> > > > > Segundo, entendemos que non só é positivo senón de obrigación
>> > > > > traballar nas listas e servizos que cada proxecto i18n-ado estableza
>> > > > > para a localización propia. Neste sentido agradecería que cumpriras
>> > > > > co da apertura da rolda para GNOME no proxecto. Eu persoalmente
>> > > > > considero unha desviación do proceso de localización centralizar cada
>> > > > > proxecto recurso fóra do upstream. Outra cousa diferente son canles
>> > > > > de comunicación propias para que os voluntarios se comuniquen sobre
>> > > > > doutros temas non pertinentes á localización concreta dun proxecto,
>> > > > > como é a lista de trasno dende hai xa 10 anos, p.ex.
>> > > > >
>> > > > > Terceiro, consideramos importante mante-las traducións en tódalas
>> > > > > versións e igualmente, consideramos importante seguir mantendo os
>> > > > > consensos relativos a terminoloxía e incluídos nas guías de estilo,
>> > > > > especialmente a de mancomún. Por iso debo de preguntar cales son as
>> > > > > túas posturas nisto e que se vaia aplicar en GNOME, Mozilla e OOo?, e
>> > > > > a que se deben preguntas como esta?
>> > > > >
>> > > > > > Message: 1
>> > > > > > Date: Wed, 21 Oct 2009 11:26:27 +0200
>> > > > > > From: Suso Baleato <suso.bale...@gmail.com>
>> > > > > > To: Traducion ao galego de Mozilla <galic...@mozdev.org>
>> > > > > > Subject: Re: [Galician] IMPORTANTE: pendente en Mozilla e
>> > > > > >         OpenOffice.org
>> > > > > > Message-ID: <20091021092627.GA8680@localhost>
>> > > > > > Content-Type: text/plain; charset=utf-8
>> > > > > >
>> > > > > > Javi, cando poidas indícame o último changeset do tb30x; faime
>> > > > > > chegar tamén a memoria de tradución asociada para probar o proceso
>> > > > > > de validación previo ao opt-in.
>> > > > >
>> > > > >  apréciese o de  "proceso de validación"
>> > > > >
>> > > > > e finalmente, observamos por parte túa un ton autoritario e un abuso
>> > > > > de posición nos proxectos que asumiches sendo un cargo na Xunta de
>> > > > > Galicia. Dende logo non invita á se involucrar nos proxectos que
>> > > > > xestionas,  nin a avanzar na coordinación de tódolos voluntarios da
>> > > > > l10n ó galego.
>> > > > >
>> > > > > > A porta queda aberta dende
>> > > > > >  este mesmo momento, e a meritocracia será a chave que poida
>> > > > > > abrila, como en calquera outro proxecto de código aberto. Neste
>> > > > > > sentido, as queixas e lamentos irán directamente a /dev/null a
>> > > > > > igual que as acusacións, difamacións e demais lixo da que teño
>> > > > > > constancia de estar sendo obxecto.
>> > > > >
>> > > > > Se te refires explicitamente ás "difamacións" que dis que recibes, os
>> > > > > aludidos poderán defenderse. Senón este tipo de comentarios son
>> > > > > gratuítos, groseiros e nada positivos para a labor que realizamos...
>> > > > > que é poñe-los cóbados traducindo e non darlle á leria.
>> > > > >
>> > > > > Atentamente,
>> > > > >
>> > > > > Miguel Branco
>
> --
> http://susinho.pagina.de/
>
>
> --
> To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net.
>

Responderlle a