2009/10/27 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
> Correo enviado a:
>
>      * AGNIX: Asociación de usuarios de GNIX
>      * AULUSC: Asociación de usuarios de Linux da Universidade de Santiago
> de Compostela.
>      * GALITE Grupo Asociado pola Libre Información e a Tecnoloxía de Foz
>      * GALPON: Grupo de Amigos de Linux de Pontevedra
>      * GHANDALF: GHandalf ANaliza Difunde e ALenta o Floss
>      * GLUG: Grupo de Usuarios de Linux de Galicia
>      * GPUL: Grupo de Programadores y Usuarios de Linux
>      * GULO: Grupo de Usuarios de Linux de Ourense
>      * INESTABLE: Grupo de Usuarios de Linux de Ordes
>      * LUCUX: Asociación de usuarios de Software Libre de Lugo
>      * MELISA: Asociación de Software Libre de Melide
>      * OUSLI: Asociación de usuarios de Software Libre de Ourense
>      * PROXECTO TRASNO: Asociación Cultural para a Galeguización de Software
> Libre Proxecto Trasno
>      * Lista guls mancomun
>
> Despois da xuntanza do pasado sabado en Santiago, a que acudiron
> representantes de:
>     Galite
>     Galpon
>     Ghandalf
>     GLUG
>     Inestable
>     Trasno
> e excusaron a súa non asistencia por problemas de última hora
>     AGNIX
>     OUSLI
>
> Froito desa xuntanza foi o encargo que me fixeron de enviar a todos os guls
> unha nota recordatorio do proceso que estamos tentando per en marcha.
>
> Xa sei que algúns indicaron expresamente a súa intención de materse ao marxe
> deste proceso. Pregolles que non teñan a mal este correo, ou que pensen que
> queremos acosar e/ou presionar, nada máis lonxe da nosa intención.
> A razón última deste envío e que de algúns grupos non recebimos resposta
> ningunha, nin nun senso nin noutro, polo que pensamos na posibilidade de que
> alguén quedara no esquecemento. Por iso, aqueles que, despois de informar da
> sua intención de non participar, non mudaran de intención, que esquezan este
> correo e acepten as nosas desculpas.
> Do resto, os que non recibiran antes nota algunha, se o teñen a ben poden
> comunicarnos a súa intención de formar parte ou de non formar parte neste
> proceso. Se nun tempo prudencial non recibimos resposta algunha entenderemos
> que (alo menos polo de agora) non desexan tomar parte neste proceso. Só
> recordarlles que se nalgún momento desexan incorporarse, serán todos ben
> recibidos.
>
> Dos que xa temos resposta favorable ao proceso, informarlles de que este é
> un bo momento se desexan mudar os datos do representante do seu grupo ante
> este grupo de traballo.
>
> Así mesmo, procedemos a manter a lista do grupo de traballo fornecida por
> GALPon como de escritura restrinxida aos representantes dos grupos, que
> forman parte deste grupo de traballo. Decidíuse que esta lista fose de
> pública lectura, polo que estamos a proceder a artellar os medios para que
> así sexa (probablemente mañan xa esté visible).
>
> Para mudar datos enviade unha nota a miña conta persoal <mbouz...@gmail.com>
> co asunto [federacion] (así cos corcgetes) e os que desexen apuntarse ao
> grupo dos que ainda non o fixeron, pregamos unha nota na rolda de guls
> <g...@mancomun.org>, pero que os datos referentes a conta de correo (así
> como o nome do representante) sexan enviados a miña conta persoal para poder
> proceder a dar a alta a ese usuario como editor nesa lista.
>
> NOTA IMPORTANTE:
> Non temos localizado o correo de AUSLAE, se alguén nolo poidera faríanos un
> gran favor.
> Se hai algún grupo do que non temos noticia, e polo tanto non está neste
> listado, por favor avisadenos para que poidamos invitalos a este proceso.

Dixéronme que o enderezo é fis...@gmail.com

Responderlle a