>> Estás no certo, só co acrobat profesional podes gardar os formularios eses.
>> Outra maneira sería cubrilo e imprimilo cuberto en pdf.. pero non sei si
>> garda os campos do formulario correctamente.

Non, co Adobe Acrobat 9 Pro Extended _nestes formularios da aeat_ que
levan código de barras identificativo os campos dos formularios
pérdense ao gardalos. Tampouco se poden imprimir nun ficheiro PDF, ou
polo menos o Distiller non o permite facer.

Pode porén imprimirse sobre papel.

Supoño que é un mecanismo para garantir que non se presenten dúas
declaracións co mesmo código e diferentes contidos: sería como ter un
mesmo DNI dúas persoas, un problemón.

Responderlle a