Non debería ser clúster? No digalego aparece sen acento (por certo, falta a 
acepción de cluster/clúster de estrelas).

Xosé

Responderlle a