> Non debería ser clúster? No digalego aparece sen acento (por certo, falta a
> acepción de cluster/clúster de estrelas).

Non, non falta porque é cúmulo e non clúster. E creo que clúster leva til...

Por favor poñédelle [terminoloxia] no comezo do asunto a este tipo de mensaxes.
  • cluster Xosé
    • Re: cluster Leandro Regueiro

Responderlle a