Vedes diferenza entre estas dúas palabras ou en realidade son o mesmo termo?

Creo que non se discutiu nunca. Pode ser que o vexades clarísimo. Eu non vexo a 
diferenza:

Release, release set, version...

Eu estaba traducindo release > lanzamento e versión > versión pero realmente creo que non se necesita xa que segundo os casos enténdese o valor de versión (publicación, edición, variante, tradución). No fondo release non deixa de ser tamén a típica metáfora de argot.

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

Responderlle a