Encóntrome cunha cousa curiosa

maintainer
Corpus de Mancomun de modo consistente como "mantedor"
Corpus do open.tran.eu de modo consistente como "mantenedor"

Poderiamos dubidar entre "mantedor" ,sostedor (ou sostén), sustentador, mesmo 
conservador... pero manteNEdor ?

De feito, se nos poñemos seriamente, estou seguro que concordariades TODOS COMIGO que o 
máis propio sería o noso secular "tedor"... :-D

O VOLG tena como "tolerada", si.

Lonxe de ser percibida como harmonización co portugués, o certo é que para a o 
usuario esta palabra só parece castelanismo.
Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

Responderlle a