2009/11/12 Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>
> Para o 1 eu poríaos con minúscula porque entendo que por moi exóticos
> que sexan as denominacións fan referencia a nomes comúns como os
> substantivos do calendario gregoriano, igual ca os nomes de estacións.
> Iso si poñeríaos entre comiñas ou en cursiva.

Oxalá (WA SHA ALLAH! ) é árabe. A alternativa xa sabes " Deus queira que"
 
Oxalá (algunha alternativa normativa a esta palabra?) se puidese poñer cursiva
na meirande parte dos programas. Haberá que deixalos (os meses non
gregorianos) sen nada ou poñerlles as comiñas como dis.


--
To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net.

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

Responderlle a