2009/11/19 damufo <dam...@gmail.com>

>
>
> Leandro Regueiro escribiu:
>
>  Creo que patrón xa se usa para pattern e incluso para template...
>>>>>>
>>>>> template -> modelo (tamén)
>>>>>
>>>> Na proxima revisión no joomla teño pensado pasar de
>>>> template ->modelo
>>>> a
>>>> template - tema
>>>>
>>> Poida que sexa o máis axeitado no contexto. Template a que fai
>>> referencia, á
>>> «skin» do CMS?
>>>
>>
>> Non sei exactamente como se usa no Joomla, pero no Django template é
>> un ficheiro que define en que sitio e con que tamaño, é dicir, é un
>> ficheiro que define unha disposición de elementos.
>>
>>
>>
> Si é un paquete que está composto por follas css, e outras nas que se
> indica unha disposición.
> O que fai é establecer a aparencia (aspecto) visual que vai ter o sitio.
>
>
>
Poida que en frameworks como Joomla ou Django empregar como traducción de
"template" o termo "modelo" poda chegar a crear certa confusión debido a que
estes usan o patrón MVC [Modelo-Vista-Controlador], sendo este "Modelo" o
que fai referencia ás clases que se encargan do tratamento dos datos e as
"templates" forman parte das "Vistas".

Gustaríame aproveitar para propoñer unha diferenciación formal dos tres
termos con miras de atopar unha traducción axeitada para cada un:

Propoño considerar "*pattern*" como algo que se repite tal e como foi
concebido, sen alteracións. Podendo, non obstante, formar outros elementos
complexos baseados en ese elemento simple. Seguindo esta definición podía
optarse polo termo "*patrón*", xa proposto e usado.

Propoño considerar "*template*" como algo que serve de base para formar
outro elemento, pero que por sí só está incompleto. Remítome ao exemplo
anteriormente exposto dos frameworks/CMS Joomla, Drupal, Django. [para esta
non se me ocorre unha traducción axeitada, de momento uso tamén "modelo"].

Por último, propoño considerar "*skin*" como un mero elemento ornamental que
depende dun elemento básico que defina unha estrutura ou distrubución. Poño
como exemplo coñecido certos reprodutores de audio/video que ofrecen opcións
de personalización a través das chamadas "*skins*", que ben podían ser
traducidas como "*peles*". Normalmente eses elemento son opcionais, tendo
sempre a opción de deixar a distribución/estrutura predeterminada da
interface gráfica do sistema na que se está a usar [GTK, QT, WXWidgets,...].>
> --
> To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net.
>

Responderlle a