> Miguel: stand-by
ando en Koffice

Pero como temos pouco prá 4.4 igual era mellor repensar se sigo aí. Xa 
informarei en tempo e modo que agora non teño tempo.

Logo, sempre e cando se vaia facendo o traballo, non vexo mal que vaiamos 
revisando (inda que isto consume moito tempo, é preferible ter kstars, p.ex 
sen traducir, ca ter erros ciscados). Iso si, revisión liña a liña.

Responderlle a